Global GAP

Wat is een Global GAP nummer?

Global GAP is een wereldwijd erkend certificeringsprogramma voor landbouw- en tuinbouwbedrijven dat tot doel heeft de voedselveiligheid te waarborgen, de kwaliteit van gewassen te verbeteren en duurzame landbouw te bevorderen. …

Biologische avocado

Wanneer is een avocado biologisch?

Een avocado is biologisch wanneer deze op een bepaalde manier is geteeld, zonder gebruik te maken van synthetische pesticiden, herbiciden of kunstmeststoffen die niet zijn toegestaan in de biologische landbouw. …