Global GAP

Wat is een Global GAP nummer?

Global GAP is een wereldwijd erkend certificeringsprogramma voor landbouw- en tuinbouwbedrijven dat tot doel heeft de voedselveiligheid te waarborgen, de kwaliteit van gewassen te verbeteren en duurzame landbouw te bevorderen. …