Resultaatgericht managen en kwaliteitsmanagement

Heeft uw bedrijf al een kwaliteitssysteem? Hoe onderhoudt u dat systeem, en op welke manier kan dit continu verbeterd worden?

Na het volgen van deze cursus is er kennis van theoretische onderbouwing van kwaliteitsmanagement. Er is kennis in het inzicht van persoonlijke rol en positie.

In deze cursus worden handvatten meegegeven om draagvlak en motivatie binnen de eigen organisatie te creëren aangaande kwaliteit.

Ook beheersing van technieken en vaardigheden om een kwaliteitssysteem te onderhouden en verbeteren.

 • Kwaliteitsmanagement
 • Documentbeheer
 • Verandermanagement
 • Leidinggeven

Als je in korte tijd je vaardigheden op het gebied van leidinggeven wilt ontwikkelen, dan is de training resultaatgericht managen een uitstekende keuze. Het is een afwisselend praktisch trainingsprogramma, bestaande uit vijf bijeenkomsten. Hét programma voor iedereen werkzaam in het middenkader, die het beste uit zichzelf en zijn/haar team wil halen.

Jouw resultaat

Het volgen van de training ‘resultaatgericht managen en kwaliteitsmanagement’ helpt je om jouw rol als leidinggevende verder te vormen naar manager. Je groeit verder in je rol. Dat levert je op de werkvloer tijdsbesparing op, betere kwaliteit en daarmee een kostenbesparing voor het bedrijf. Goed leiderschap bevordert de werksfeer, levert minder stress en minder ziekteverzuim op.

Met het volgen van deze training wordt niet alleen jouw kennis verrijkt, maar wordt jou eveneens een nieuw netwerk geboden. Elke bijeenkomst vindt (voor zover mogelijk) plaats bij een ander bedrijf, zodat je een kijkje in de keuken krijgt. Daarnaast wordt er samen gegeten en is er tijd om op informele wijze ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Aanpak

Tijdens de training leer je om te gaan met jouw rol als leidinggevende binnen het bedrijf en je leert om kwaliteitssystemen te onderhouden en te verbeteren: van onderhandelen tot time management, waarbij je leert effectief om te gaan met je beschikbare tijd, prioriteiten te stellen en conflicthantering. Communicatie en samenwerking zijn belangrijke elementen in het managen van jouw afdeling en/of medewerkers.

Om jou alle aandacht te geven, werken we in kleine groepen. De trainingen zijn praktisch van opzet, zodat er voldoende afwisseling is tussen theorie en praktijk. Daarbij is er alle ruimte voor inbreng vanuit de groep om praktische voorbeelden te delen. Onze trainers zijn mensen uit de praktijk die jou graag de fijne kneepjes van het leidinggeven leren. Daarmee kun jij optimaal werken aan je persoonlijke ontwikkeling.

Groeien in: resultaatgericht managen

Inhoud

Groeien in: resultaatgericht managen (5 bijeenkomsten)

 • Organisatiestructuren
 • Onderhandelen
 • Van doelen stellen naar resultaten
 • Het organiseren van een project
 • Communicatie en samenwerking
 • Het opzetten- en of verbeteren van een kwaliteitssysteem
 • Conflicthantering
 • Time management

Wie volgen deze cursus?

Jij groeit mee met de organisatie en je rol gaat van bv teamleider/assistent bedrijfsleider naar manager, dat vraagt om andere skills, zoals het schakelen op verschillende niveaus, meedenken op strategisch niveau en een gelijkwaardige gesprekspartner voor directie zijn. Wie gingen jou voor? Locatiemanagers, teamleiders, afdelingshoofden, bedrijfsleiders.

Voorkennis

Elke onderdeel is afzonderlijk te volgen of opeenvolgend, bij het doorlopen van de training effectief communiceren en leidinggeven. Om inzicht te krijgen in de achtergrond, kennis en ervaring wordt voor aanvang van een training aan de cursist gevraagd om online een aantal vragen te beantwoorden. Op basis hiervan ontvangt de cursist een advies over welke training het best bij zijn of haar niveau aansluit.

Zowel de training effectief communiceren en leidinggeven als elke losse training komt in aanmerking voor Colland subsidie

Cursusduur

5 bijeenkomsten van 7 uur

Direct inschrijven

  Voorletters*
  Roepnaam*
  Voorvoegsel
  Achternaam
  Geslacht
  Adres
  Postcode
  Plaats
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Geboortedatum
  Naam organisatie
  Adres organisatie
  Postcode organisatie
  Plaats organisatie
  Email organisatie
  Hoe heb je ons gevonden
  Opmerking