Nederlands op de werkvloer

Je bent blij met jouw personeel, maar door de taalbarrière en cultuurverschillen begrijpen ze de werkinstructies minder snel of niet. De cursus ‘Nederlands op de werkvloer’ is gericht op anderstaligen. In 6 bijeenkomsten leren ze de ’taal’ die nodig is om hun werkzaamheden beter en sneller te begrijpen en uit te voeren. Wat er op taalgebied nodig is, geef jij als bedrijf aan. Hierdoor ontstaat betere communicatie op de werkvloer en efficiëntere samenwerking.

 

Jouw resultaat

 • Efficiënter werken
 • Instructies geven en begrijpen
 • Kort schriftelijk communiceren
 • De cursisten kennen de meest gebruikte Nederlandse termen m.b.t. werkzaamheden, materialen en gereedschap binnen hun bedrijf
 • Informele communicatie met collega’s
 • Algemene communicatie met klanten of opdrachtgevers
 • Specifieke veiligheid- en hygiëne voorschriften begrijpen
 • Vragen stellen en toelichting vragen

 

Aanpak

De inhoud van de cursus wordt in overleg afgestemd op jouw organisatie. Hierdoor sluiten de wensen en de leerdoelen aan bij jouw medewerkers. Gedurende de lessen stimuleert de docent de deelnemers om de taal in de dagelijkse praktijk toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan het oefenen met feedback en het achterhalen van vaktermen of bedrijfsvoorschriften.

Na het afronden van de cursus ontvang de cursist een certificaat.

 

Inhoud

De mogelijke onderdelen:

 • Werkinstructies begrijpen
 • Specifieke veiligheid- en hygiëne voorschriften begrijpen
 • Vragen stellen en toelichting vragen
 • Mondeling en/of schriftelijk rapporteren / overdracht
 • Gereedschap, materialen, machines
 • Informele communicatie met collega’s – een praatje maken
 • Arbeidscontract, arbeidsvoorwaarden
 • Algemene communicatie met klanten of opdrachtgevers
 • Roosters en werktijden

 

Wie volgen deze cursus?

Anderstaligen die Nederlands willen leren. Arbeidsmigranten (vaak uit Oost-Europese landen zoals Polen, Roemenië en Bulgarije), internationale medewerkers of allochtonen.

Voorkennis

A1 niveau of hoger.
Vooraf aan de cursus wordt geïnventariseerd hoe de kennis en spreekvaardigheid is. De lessen vinden plaats in het tempo dat jouw medewerkers als prettig en uitdagend ervaren.

Kosten

1850,- (Excl. btw)

De cursus Nederlands op de werkvloer komt in aanmerking voor
Colland subsidie

Cursusduur

6 dagdelen (6 uur)

 

Direct inschrijven

  Voorletters*
  Roepnaam*
  Voorvoegsel
  Achternaam
  Geslacht
  Adres
  Postcode
  Plaats
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Geboortedatum
  Naam organisatie
  Adres organisatie
  Postcode organisatie
  Plaats organisatie
  Email organisatie
  Hoe heb je ons gevonden
  Opmerking