Sedex Smeta certificaat

Sedex SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) is een auditmethode voor het beoordelen van de ethische handelspraktijken van bedrijven in hun toeleveringsketen. Sedex is een non-profitorganisatie die wereldwijd actief is en zich richt op het verbeteren van verantwoorde bedrijfspraktijken in toeleveringsketens.

SMETA is ontwikkeld door Sedex en is een auditprotocol dat is gebaseerd op de principes van ethische handel, waaronder arbeidsnormen, gezondheid en veiligheid, milieu en bedrijfsethiek. Het SMETA-protocol is gebaseerd op een flexibele aanpak en kan worden aangepast aan de specifieke behoeften en eisen van een bedrijf.

SMETA-audits worden uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde auditbedrijven en hebben tot doel de naleving van ethische handelsnormen te controleren en te verbeteren. SMETA-audits omvatten onder andere interviews met medewerkers en management, documentcontroles en on-site inspecties van faciliteiten en processen.

Sedex SMETA-audits zijn vooral relevant voor bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en verantwoord ondernemen in hun toeleveringsketens en willen aantonen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen voor de arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid van werknemers, het milieu en bedrijfsethiek.

Skal certificaat

Skal is een Nederlandse organisatie die toezicht houdt op de biologische landbouw en voedselproductie. Skal is verantwoordelijk voor het certificeren van biologische producten in Nederland en is erkend door de Nederlandse overheid en de Europese Unie.

Skal is opgericht in 1992 en heeft als missie om de betrouwbaarheid van biologische producten te garanderen en de consumenten te beschermen tegen fraude. Skal controleert of biologische producenten en verwerkers zich houden aan de regels voor biologische landbouw en voedselproductie, zoals het verbod op het gebruik van synthetische meststoffen en pesticiden en het respecteren van dierenwelzijn.

De certificering van Skal is verplicht voor alle Nederlandse bedrijven die biologische producten produceren, verwerken, verpakken, opslaan of importeren. Het Skal-certificaat geeft consumenten de zekerheid dat het product biologisch is en voldoet aan de hoogste kwaliteits- en milieunormen.

GlobalGAP certificaat Tanzania

GlobalGAP (Global Good Agricultural Practice) is een internationaal erkende standaard voor landbouwproducten. Het is een set van normen en richtlijnen voor goede landbouwpraktijken die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van voedingsmiddelen, het beschermen van het milieu en het waarborgen van het welzijn van werknemers.

Het GlobalGAP-certificeringsprogramma is ontwikkeld door een non-profitorganisatie genaamd FoodPLUS GmbH, en wordt beheerd door een onafhankelijke, derde partij. Het programma omvat een reeks criteria waaraan landbouwbedrijven moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het certificaat, zoals voedselveiligheid, duurzaamheid, traceerbaarheid en hygiëne.

Bio certificaat 

Een bio certificaat is een officiële erkenning dat een product is geproduceerd volgens de biologische normen en regelgeving. Het certificaat wordt uitgegeven door een geaccrediteerde certificeringsinstantie die onafhankelijk toezicht houdt op de productieprocessen en inspecties uitvoert op basis van nationale of internationale normen.

Biologische producten worden geproduceerd zonder gebruik te maken van synthetische pesticiden, meststoffen of genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s). Het gebruik van chemische stoffen en kunstmest is verboden in de biologische landbouw. Biologische productie legt ook de nadruk op duurzaamheid, dierenwelzijn en milieubescherming.

Het bio certificaat geeft consumenten de garantie dat het product dat ze kopen biologisch is geproduceerd en voldoet aan de hoogste normen van duurzaamheid, gezondheid en veiligheid.